การรายงานข้อมูล ทวิภาคี

ตัวเลือก

ปีการศึกษา


ที่ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
ครูฝึก
(ทั้งหมด)
จำนวน
ครูฝึก
(ที่ผ่านการอบรมแล้ว)
จำนวนผู้เรียน
การออกฝึกงานฝึกอาชีพ
หมายเหตุ
1 1320016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 0 0 0 0
2 1320096301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0
3 1320096101 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 0 0 0 0
4 1320066401 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0
5 1320056401 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 0 0 0 0
6 1320046401 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 0 0 0 0
7 1320026101 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1 0 0 1
8 1320016501 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 0 0 0
9 1321056101 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 0 0
10 1321036401 วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0 0 0 0
11 1321016501 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 0 0 0 0
12 1321016102 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 0 0 0
13 1321016101 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0 0 0 0
14 1324016101 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 2 0 0 2
15 1324016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
16 1324016501 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
17 1324046401 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0
18 1324056101 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 0 0
19 1324066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
20 1324066401 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 0 0 0